Stictoleptura cordigera – Zmorsznik sercoplamy

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, węższe od podstawy pokryw. Pokrywy czerwonopomarańczowe z czarnymi plamami wierzchołkowymi i szerokim zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw, które w połowie długości pokryw rozlewa się w sercowatą plamę. Nogi i czułki czarne.

S.cordigera

Grecja – okolice Stomio 20.06.2014 ♀ Fot. Adam Woźniak

S.cordigera mating

Grecja – okolice Stomio 20.06.2014 In copula Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Gatunek południowoeuropejski. W Polsce nie występuje
  2. Biotop. Lasy, parki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 14-20 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych –  chętnie w dębach
  7. Podobne. Niepowtarzalny deseń na pokrywach rozstrzyga kwestię determinacji gatunku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply