Usia aenea – Uzja kwiatówka

Bombyliidae – Bujankowate
Ciało czarne, stosunkowo krępe. Tułów lekko wyniesiony. Krawędzie tergitów u niektórych osobników są szarawe. Kłujka długa i prosta. Skrzydła przezroczyste, u nasady wyrażnie zażółcone. Przezmianki żółte.

Francja – Sainte Maxime 20.06.2013 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Hiszpanię, francję, Portugalie i Włochy – miejscami liczna
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 4.4-5 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw błonkówek – nie udalo mi sie ustalić bliższych szczegółów
  7. Podobne. Silnie zażółcone nasady skrzydeł, oraz żółte przezmianki – to cechy które dotyczą także Usia aeneoides i Usia similis (znana wyłącznie z Hiszpanii). Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa zwykle niemożliwa. Pozostałe 18 europejskich gatunków z rodzaju rózni się detalami ubarwienia i owłosienia ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Uwagi 2. Identyfikacja (jako gatunek prawdopodobny) eklans

avidal

Leave a Reply