Bagheera laselva

Salticidae – Skakunowate
Karapaks samicy w przedniej części ciemny, w tylnej jasny. Karapaks samca czarny z mniej lub bardziej intensywnym, metaliczny, złocisto-zielonym połyskiem. Odwłok samicy z dwoma rzędami czarnych, w zarysie prostokątnych plam wypełnionych kontrastową, biała kropką. Odwłok samca jasno obwiedziony, pomarańczowy lub ciemnoczerwony, niekiedy ze złocisto-zielonym połyskiem. Chelicery samca uderzająco długie i masywne. Nogi samicy żółto-brązowe, nogi samca w znacznej mierze czarne.

Kostaryka 13.02.2018 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, zarośla akacjowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 5-6 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych, Nie zaobserwowano skłonności do pokarmu roślinnego, jak w przypadku Bagheera kiplingi
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju; samce łatwo odróżnić po monstrualnie wydłużonych chelicerach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply