Ballus rufipes – Mocarek szkarłatek

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów i odwłok szare z białym owłosieniem. Uda u obu płci intensywnie czerwone; przednie uda z szeroką, czarna obrączką apikalną. Golenie żółte 3-ej i 4-ej pary nóg z czarnymi lampasami. Przednie uda masywne, zgrubiałe, zwłaszcza u samca.

Albania 01.05.2017 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa oraz częściowo centralna Europa, Bliski Wschód, północna Afryka
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, zbocza z wystawą południową, nasypy kolejowe i inne ciepłe tereny otwarte; gatunek kserotermofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; pająki chętnie zimują w opuszczonych muszlach ślimaków (w stadium subadultnym)
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. U Ballus chalybeius uda nie są tak intensywnie czerwone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Albania 01.05.2017 ♂ Fot. gernotkunz


Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply