Barronopsis floridensis

Agelenidae – Lejkowcowate
Karapaks białoszary z parą szerokich, brunatnych pasów. Odwłok o dość zmiennym ubarwieniu podstawowym – boki zwykle szarobiałe, część wierzchnia rdzawobrązowa, ograniczona dwiema ciemnymi, zawierającymi jasne plamki smugami. Odwłok samicy może być intensywnie czerwony, także na bokach. Kądziołki przędne relatywnie długie i wąskie, ich wierzchołki schodzą się ku sobie – cecha diagnostyczna rodzaju.

Floryda – Venus 25.08.2012 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Floryda, Wyspy Bahama
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do listopada
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce złowione w lejkowatą siec łowną umieszczona zwykle w gęstwinie niskich krzewów
  7. Podobne. Barronopsis barrowsi, Barronopsis jeffersi i Barronopsis texana można odróżnić na podstawie budowy genitaliów i częściowo lub całkowicie nienachodzącymi na siebie zasięgami. Inne podobnie ubarwione lejkowcowate (np. z rodzaju Agelenopsis) można wykluczyć na podstawie kształtu i długości kądziołków przędnych
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply