Cyrba algerina – Odszczepka wąskonoga

Salticidae – Skakunowate
Karapaks samicy rudobrązowy, samca pomarańczowy. Odwłok samicy szara z ciemnym cętkowaniem. Odwłok samca znacznie bardziej barwny – w przedniej części pomarańczowy, w tylnej czarny. U obu płci nad kądziołkami przędnymi widoczna jasna plama, która u samca bardziej rzuca się w oczy, ponieważ sąsiaduje z bardziej kontrastowym tłem.

Francja – Solliès-Toucas 23.02.2022 ♀ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 23.02.2022 ♀ Fot. Bernard Noguès

  1. Zasięg. Głównie region śródziemnomorski
  2. Biotop. Otwarte tereny o skalistym lub kamienistym podłożu, rzadziej zasiedla gleby piaszczyste
  3. Wymiary. Samica 4.2-6.7 mm. Samiec 3.5-4.9 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od lutego do czerwca/lipca
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Poluje na inne pająki, zarówno sieciowe jak i te biegające po ziemi – w tym inne skakunowate. Wykrada również ich jaja, oraz owady złowione w sieci łowne. Sama nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Zwłaszcza samiec nietrudny do rozpoznania; samice można pomylić z Cyrba ocellata spotykaną lokalnie na Bałkanach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 22.05.2021 ♂ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 14.05.2020 ♂ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 05.06.2020 ♂ Fot. Bernard Noguès


avidal

Leave a Reply