Euophrys rufibarbis – Drobnik ognisty

Salticidae – Skakunowate
Wierzch ciała pokryty długimi, różnobarwnymi włoskami. Twarz samicy złociście lub biało owłosiona; oczy ze złocistymi lub czerwonymi obwódkami. Twarz samca ogniście czerwona. Nogi pierwszej i drugiej pary znacznie ciemniejsze i masywniejsze u samca.

Włochy – Wrzesień 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Maj 2022 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Zasięg. Południowa Europa (nie występuje w Europie Środkowej), północna Afryka, Bliski Wschód
  2. Siedlisko. Suche tereny o piaszczystym lub kamienistym podłożu; chętnie na skałach
  3. Wymiary. Samica 3.5-4.5 mm. Samiec 3-4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Liczne inne skakunowate – samca stosunkowo łatwo odróżnić po jaskrawo czerwonej twarzy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

Włochy – Maj 2022 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Wrzesień 2021 ♂ Fot. Benjamin Fabian


Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply