Frigga pratensis

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów z jasnym pasem centralnym ograniczonym dwiema czarnymi smugami; jego część głowowa u samicy czerwona, u samca czarna. Boki karapaksu samca bladożółto obwiedzione, ostro odgraniczone o czarnych smug – u samicy ta granica jest rozmyta. Odwłok samicy czerwony z rozległym bladożółto czarnym rysunkiem po środku, diagnostycznym dla gatunku. Odwłok samca czerwony z wąską, wrzecionowata plamą w przedniej części.

Meksyk 07.09.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 07.09.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 20.07.2021 ♂ Fot. Robb Navarro

Meksyk 20.07.2021 ♂ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Znajdowany od Meksyku po Ekwador i Surinam
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne skakunowate o zbliżonym ubarwieniu ciała, które różnią się detalami ubarwienia i/lub miejscem występowania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply