Heliophanus lineiventris – Lśniś magnatek

Salticidae – Skakunowate
Karapaks samicy wąsko, jasno obwiedziony z zielonkawym połyskiem i wąskim, jasnym pasem poprzecznym za oczami. Karapaks samca czarny, pozbawiony pasa poprzecznego. Odwłok samicy czarny z łukowatą smugą przy przedniej krawędzi i czterema białymi plamkami, które mogą częściowo lub całkowicie zanikać. U samca brak smugi nasadowej – zastępuje ją biała plama. Cztery plamki odwłokowe zazwyczaj wyraźnie zaznaczone, bardzo rzadko zanikają. Spód odwłoka u obu płci z parą białych pasków. Nogogłaszczki samicy intensywnie żółte, samca czarne z kępkami białych włosków.

Włochy – Wrzesień 2021 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Wrzesień 2021 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Zasięg. Niemal cała Europa – nie odnaleziony m.in. w Polsce, na Wyspach Brytyjskich i Półwyspie Skandynawskim. Poza połduniowa częścią kontynentu zasięg jest rozerwany, w zasadzie ograniczony do pasm górskich. Występuje również na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie oraz w centralnej Azji
  2. Biotop. Suche trawiaste i kamieniste miejsca – w tym stepy, oraz górskie hale i połoniny. Rzadziej ciepłe zarośla. Przebywa zwykle na ziemi lub pod kamieniami
  3. Wymiary. Samica 5.2-6 mm. Samiec 3.6-7.3 mm. Największy europejski reprezentant rodzaju
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Duże rozmiary ciała i detale ubarwienia znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

avidal

Leave a Reply