Heliophanus melinus – Lśniś żółtaczek

Salticidae – Skakunowate
Karapaks samicy ciemnobrązowy z żółto owłosionymi bokami, które jednak u niektórych osobników zajmuje większą powierzchnie karapaksu, pozostawiając jedynie czarna plamę centralną. Karapaks samca czarny z jasnymi włoskami na bokach. Odwłok czarny z jasnożółtymi, białymi lub bladożółtymi, dwoma pasami centralnymi (znacznie szerszymi u samicy) i łukowatą smugą brzeżną na przodzie odwłoka i na jego bokach. Smuga ta nie styka się z pasami centralnymi. Nogogłaszczki żółte. Nogi samicy żółte, samca znacznie ciemniejsze.

Francja – Solliès-Toucas 27.05.2020 ♀ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 21.05.2020 ♂ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 21.05.2020 ♀ Fot. Bernard Noguès

  1. Zasięg. Głównie południowa i południowowschodnia Europa
  2. Biotop. Plastyczny ekologicznie, spotykany zarówno w suchych jak i wilgotnych biotopach. Znajdowany na roślinności zielnej i krzewiastej, oraz na piaszczystym i kamienistym podłożu
  3. Wymiary. Samica 4.5-6 mm. Samiec 3.8-5.3 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od marca do czerwca/lipca, rzadziej obserwowany jesienią
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowisko na Słowacji
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply