Latrodectus mactans – Czarna wdowa

Theridiidae – Omatnikowate
Ciało samicy smoliście czarne z bardzo zmiennym, czerwonym wzorem na wierzchu odwłoka – zwykle składa się z rzędu owalnych plam, jednak wyróżnionych form barwnych jest około dwudziestu. Bardziej charakterystyczne jest zestawienie również intensywnie czerwonego wzoru klepsydry na spodzie odwłoka ze spodnią czerwoną plamą wierzchołkową, która jednak nie zawsze jest obecna. Samiec ma znacznie smuklejszy odwłok, jaśniejsze nogi i zwykle barwniejszy wzór na odwłoku; często z żółtymi akcentami.

Kostaryka 28.02.2015 ♀ Fot. gernotkunz

Virginia – Lorton 10.06.2020 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje  południowowschodnie i częściowo centralne stany USA oraz Amerykę Środkową. Zwykle pospolity i liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, polany, łąki, parki, ogrody, tereny ruderalne oraz osiedla
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-13 mm; sporadycznie zdarzają się większe osobniki. Samiec jest znacznie mniejszy, osiąga 3-6 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA, Kostaryka. W Polsce nie występuje, choć sporadycznie zdarzają się zawleczenia z transportem towarów zza Atlantyku
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce schwytane w sieć łowną. Jad dorosłej samicy jest na tyle silny, że jej ukąszenie może stanowić zagrożenie zdrowia dla dużych ssaków, w tym człowieka – zwykle jednak jest ono przejściowe i objawy, choć uciążliwe, dość szybko przemijają
  7. Podobne. Samice Latrodectus hesperus i Latrodectus variolus różnię się wzorem na spodzie odwłoka. Brak u nich czerwonej plamki wierzchołkowej, a u drugiego z wymienionych gatunków czerwona klepsydra jest rozerwana na dwie plamy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher gernotkunz

avidal

Leave a Reply