Maratus volans – Pawik błękitek

Salticidae – Skakunowate
Samica niepozornie ubarwiona, trudna do odróżnienia od wielu innych skakunowatych. Samiec z czterema szkarłatnymi paskami w przedniej części głowotułowia oraz z niezwykle barwnym odwłokiem – na błękitnym tle widoczne karminowe zdobienia. Samiec unosi odwłok podczas zalotów u wprowadza go w wibracje – samice wszystkich pawików posiadają zdolność widzenia barwnego. Dla wzmocnienia efektu samiec rozkłada szeroko na boki trzecią parę nóg.

Queensland – Mount Archer 21.08.2021 ♂ Fot. tjeales

Queensland – Mount Archer 21.08.2021 ♂ Fot. tjeales

Queensland – Mount Archer 21.08.2021 ♂ Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeża Australii
  2. Biotop. Lasy, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na drobne bezkręgowce; nie konstruuje sieci łownych. Samice wykazują w stosunku do samców tendencje kanibalistyczne
  7. Podobne. Samca można zidentyfikować na podstawie unikalnego desenia na odwłoku. Samice bardzo podobne do samic wielu innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

avidal

Leave a Reply