Mendoza canestrinii – Rozciągnik moczarek

Salticidae – Skakunowate
Ciało smukle, wydłużone bardziej, niż u rozciągników z rodzaju Marpissa, do których był poprzednio zaliczany. Karapaks samicy jasno owłosiony z miedzistymi, cienkimi, ukośnymi liniami. Odwłok samicy z podłużnym, jasnym pasem centralnym i dwoma żółtobrązowymi smugami bocznymi; na smugach bocznych mogą się pojawiać czarne plamy. Samiec znacznie ciemniejszy, jednolicie ciemnobrązowy do niemal czarnego ze złocistym połyskiem, szczególnie wyraźnym na odwłoku.

Austria 07.09.2020 ♀ Fot. gernotkunz

Austria 07.09.2020 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa oraz częściowo centralna Europa, Bliski Wschód, Daleki Wschód, północna Afryka
  2. Biotop. Trzcinowiska, szuwary, brzegi wód, podmokłe łąki, rowy melioracyjne. Chętnie przesiaduje na liściach roślin nadwodnych, z nogami wyciągniętymi do przodu i do tyłu, w czym przypomina kwadratniki
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-12 mm, samca 6-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowiska w Czechach i na Słowacji, gdzie jest bardzo rzadki
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply