Micrathena sagittata

Araneidae – Krzyżakowate
Samica. Głowotułów rudo-brązowy z żółtymi smugami brzeżnymi. Odwłok o trójkątnym w zarysie kształcie, jaskrawo żółty, ciemno nakrapiany. W przedniej i środkowej części odwłoka widoczne dwie pary ostrych, różowoczarnych lub czerwono-czarnych guzków. Dwa guzki w tylnej części odwłoka wyprofilowane w długie i masywne „rogi” o ostrych, czarnych wierzchołkach. Samiec. Głowotułów czarny. Odwłok trójkątny, czarny, guzki znacznie drobniejsze, niż u samicy, ciemne.

Meksyk 22.03.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 22.03.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 09.07.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Wschodnie i centralne stany USA, Ameryka Środkowa
  2. Siedlisko. Widne lasy, polany, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Samica dorasta przeciętnie do 9 mm, samiec do 5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite drobne bezkręgowce schwytane w sieć łowną – głównie owady uskrzydlone
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Meksyk 22.03.2020 ♀ – spód ciała Fot. Robb Navarro


Araneidae - Świat


avidal

Leave a Reply