Neogea nocticolor

Araneidae – Krzyżakowate
Karapaks pokryty gęstymi, srebrzystymi włoskami. Odwłok o stożkowatym wierzchołku, czarny z licznymi srebrzystymi plamami układającymi się w deseń charakterystyczny dla gatunku; plamy te mogą być wąsko, żółto obwiedzione.

Sri Lanka 17.01.2022 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowa i południowo-wschodnia Azja – od Indii i Sri Lanki aż po Japonię, Filipiny i Indonezję
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, a we wschodniej części zasięgu także zarośla, ogrody, parki i tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała samicy około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce schwytane w sieć łowną
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

Araneidae - Świat


avidal

Leave a Reply