Nigma puella – Liściak śródziemnomorski

Dictynidae – Ciemieńcowate
Karapaks samicy żółtozielonkawy lub bladożółty z parą zielonych pasów bocznych; rzadziej karapaks samicy czerwony. Wierzch głowotułowia samca czerwony. Odwłok samicy pękaty z czerwonawą plamą grzbietową, która może zanikać. Odwłok samca znacznie mniej wyniesiony, niemal jednolicie różowoczerwony.

Toskania – Prato 22.03.2021 ♀ Fot. Marco Huang

  1. Zasięg. Południowa Europa, północna Afryka, Wyspy Kanaryjskie, Madera, Azory
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, zadrzewienia i zakrzewienia; pajęczynę zwykle konstruuje na liściu
  3. Wymiary. Samica 2.5-3.4 mm. Samiec 2-2.8 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Wysysa drobne bezkręgowce złowione w sieć łowną
  7. Podobne. W Polsce występuje bardzo podobny Nigma flavescens – samica różni się detalami ubarwienia, samca można wiarygodnie odróżnić jedynie na podstawie analizy budowy genitaliów, choć zwykle jego odwłok jest bardziej różowy, niż u Nigma flavescens
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang

Toskania – Prato 22.03.2021 ♀ Fot. Marco Huang


avidal

Leave a Reply