Nycerella delecta

Salticidae – Skakunowate
Na karapaksie szerokie, naprzemiennie ciemne (zwykle czarne) i białe pasy; u samca biały pas centralny jest zwykle węższy, u niektórych osobników zredukowany do białych izolowanych plam. Odwłok bardzo barwny, biały z rudopomarańczową wstęgą nasadową u samicy; u samca rudopomarańczowa jest niemal cała wierzchnia strona odwłoka poza czarnym, biało nakrapianym polem w jego tylnej części, obecnym także u samicy.

Meksyk 16.07.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 16.07.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa – od Meksyku po Panamę
  2. Biotop. Znajdowany najczęściej na liściach roślin zielnych i krzewów oraz na sukulentach
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

avidal

Leave a Reply