Opisthoncus sexmaculatus – Bulwik plamisty

Salticidae – Skakunowate
Karapaks samicy pokryty bladożółtymi i pomarańczowymi włoskami – w połowie jego długości zwykle obecna poprzeczna, pomarańczowa smuga. Ubarwienie samca podobne, lecz bardziej intensywne. Między tylną parą oczu u obu płci występuje drobny, lecz łatwo zauważalny guzek – cecha diagnostyczna rodzaju. Odwłok z trzema, czterema , a sporadycznie pięcioma parami czarnych, w zarysie prostokątnych, izolowanych plam. Nogi samca znacznie ciemniejsze i masywniejsze, niż samicy.

Queensland – Talegalla Weir 11.12.2021 ♀ Fot. Scott W.Gavins

Queensland – Talegalla Weir 11.12.2021 ♀ Fot. Scott W.Gavins

  1. Zasięg. Wschodnie i południowe wybrzeża Australii
  2. Biotop. Lasy, zarośla, ogrody, tereny ruderalne i miejskie. Przebywa zwykle na korze drzew i pośród listowia, a także na rozmaitych pionowych powierzchniach – w tym na ścianach budynków
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na drobne bezkręgowce; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. deseniem na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

Queensland – Talegalla Weir 09.02.2022 ♂ Fot. Scott W.Gavins


avidal

Leave a Reply