Rhene flavicomans – Naskoczka złotawa

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów szeroki i płaski. Część twarzowa czerwono-brązowa. Karapaks z białą smugą nad przednią parą oczu, pokryty intensywnie złocistymi włoskami otaczającymi rozległą, ciemna plama o bardzo charakterystycznym kształcie. Odwłok krótki, również złociście owłosiony z brunatną, czarną lub bordową plamą przypominającą kształtem tę na karapaksie (lecz bez odchodzących od niej wąskich, skośnych linii). W środkowej części odwłoka szeroka przepaska poprzeczna, a w tylnej ciemna plama wierzchołkowa.

Hong Kong 19.05.2013 Fot. WK Cheng

Hong Kong 05.03.2019 Fot. WK Cheng

Hong Kong 05.03.2019 Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Południowowschodnia Azja – od Indii i Nepalu po Indonezję i Tajwan
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, łąki, ogrody, tereny ruderalne. Przebywa zwykle na roślinności zielnej, na trawach i na niskich krzewach
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Hong Kong. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Przede wszystkim Rhene flavigera, która miewa bardzo podobny deseń na karapaksie i odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – WK Cheng

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply