Blera confusa – Elli żółtoplame

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Scutum i scutellum czarne, lśniące. Odwłok czarny z parą trójkątnych w zarysie, kontrastowo żółtych plam na 2-im i 3-im tergicie – dochodzą one do tylnej krawędzi tego tergitu lub jeszcze dalej, zahaczając o tergit 4-ty; są stosunkowo rozległe. Tylne uda w znacznej mierze czarne.

Kanada – Park Narodowy Fundy 06.06.2021 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 13.06.2017 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Obejmuje Kanadę i północnowschodnie stany USA oraz Alaskę
  2. Siedlisko. Lasy, torfowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w w wyciekach soku na pniach drzew i w dziuplach z butwiejącym substratem roślinnym
  7. Podobne. U Blera badia żółte plamy odwłokowe nie sięgają do tylnej krawędzi 3-ego tergitu; są mniej rozległe. Natomiast tylne uda są w znacznej mierze żółte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Blera - Elli


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply