Blera pictipes – Elli skąpolame

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim, a u samca bardzo wąskim czołem. Twarz żółto opylona; brak ciemnej pręgi twarzowej. Scutum czarne; guzy barkowe żółte. Scutellum czarne z żółtym obrzeżeniem tylnej krawędzi – obrzeżenie to sięga aż na boki scutum. Odwłok czarny z parą lub dwiema parami niewielkich, trójkątnych, żółtych plam nasadowych. Uda żółte z szerokimi, czarnymi obrączkami preapikalnymi (przedwierzchołkowymi).

Virginia – Woodbridge 17.05.2019 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Południowo-wschodnie krańce Kanady oraz wschodnie stany USA
  2. Siedlisko. Lasy, torfowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w w wyciekach soku na pniach drzew i w dziuplach z butwiejącym substratem roślinnym
  7. Podobne. U bardzo rzadkiej i lokalnej Blera metcalfi na twarzy obecna jest czarna pręga twarzowa. U Blera notata żółte plamy odwłokowe są większe i w zarysie prostokątne. Również u Blera confusa plamy są większe i obecne również na 3-im tergicie, poza tym guzy barkowe są czarne
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Blera - Elli


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply