Ceriana vespiformis – Ceriana południca

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Ciało czarne, na odwłoku żółte przepaski. Scutellum żółte. Pierwszy człon czułków silnie wydłużony, przez co czułki przyjmują kształt litery „Y”. Skrzydła z szerokim przyciemnieniem wzdłuż przednich krawędzi.

Hiszpania – Granada 13.07.2015 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.07.2020 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.07.2015 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.07.2015 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Zasiedla region śródziemnomorski
  2. Siedlisko. Skraje lasów (zwłaszcza dębowych), polany, łąki, ogrody, parki, makia
  3. Wymiary. Długość ciała 8.8-11.8 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy rozwijają się w wyciekach soku na pniach drzew – często znajdowane na morwach; zostały również znalezione w korzeniach jesiona wąskolistnego
  7. Podobne. U Ceriana conopsoides scutellum jest dwubarwne, czarno-żółte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply