Ceriana conopsoides – Naprętnik nibyślepek

Syrphidae – Bzygowate
Także pod nazwą ceriana wyślepkowata. Długoczułki bzyg z plemienia Cerioidini imitujący żądłówkę. Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykające się ze sobą. Ciało czarne, na odwłoku żółte przepaski. Scutellum czarnożółte. Pierwszy człon czułków silnie wydłużony, przez co czułki przyjmują kształt litery „Y”.

Widzew 23.06.2011 Samiec

Łódź – Widzew 23.06.2011 ♂

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014 ♂

Łódź Kilińskiego 14.06.2011 Samica

Łódź – Kilińskiego 14.06.2011 ♀

Łódź 01.05.2019 ♀ Fot. Barnaba

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz nieliczny i nieregularnie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, skraje lasów, polany, aleje; nie unika ludzkich osiedli
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10.1 – 15.7 mm. Samiec 9.2 – 13.8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Kujawsko-pomorskie, łódzkie – m.in. samica znaleziony wokół przydrożnych drzew w samym centrum Łodzi, naprzeciwko łódzkiego pogotowia, dwie przecznice od ulicy Piotrkowskiej. Byłem w małym szoku. W mieście widywana była również w ogrodzie botanicznym i na Retkini
  6. Pokarm. Larwy i imagines żywią się sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. Imagines odwiedzają także kwiaty – wymienia się osty, goździki, wilczomlecze, pęcherznice, jeżyny, jarząby, trzmieliny; także baldachy (info o antofilii imagines Andrzej Kucharski)
  7. Podobne. U nieobecnej w Polsce Ceriana vespiformis scutellum jest całkowicie żółte. Bardzo podobna Sphiximorpha subsessilis ma wyraźnie krótszy pierwszy człon czułków, podobnie jak wyślepki z rodzaju Conops o zauważalnie wygiętym odwłoku. Nieco podobny jest też Doros profuges
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Andrzej Kucharski Lucyna Bugiera avidal
ceriana

Stary Toruń koło Torunia 21.07.2017 ♀ posilająca się na kwiatach Fot. Andrzej Kucharski

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014 ♂

cer.conopsoides

Stary Toruń koło Torunia 21.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Łódź Kilińskiego 14.06.2011

Łódź Kilińskiego 14.06.2011 ♀

Chociszewo 15.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Łódź Kilińskiego 14.06.2011

Łódź – Kilińskiego 14.06.2011 ♀

Łódź Kilińskiego 14.06.2011

Łódź – Kilińskiego 14.06.2011 ♀

c.conopsoides

Stary Toruń koło Torunia 21.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply