Sphiximorpha subsessilis – Długorożec żółtoznaczny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Ciało czarne. Scutellum z żółtą, poprzeczną linią u nasady. Na odwłoku żółte przepaski. Czułki długie, czarne z jasnymi wierzchołkami. Skrzydła szeroko zaciemnione wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła; zaciemnienie dochodzi mniej więcej do połowy szerokości skrzydła. Przypomina żądłówkę, a jeszcze bardziej dużego wyślepka Conopidae. Jeden z najpiękniejszych naszych bzygów.

Łuków 03.06.2022 ♂ Fot. Ricosz

Łuków 15.05.2020 ♀ Fot. Ricosz

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 ♂

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz zawsze nieliczna
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, aleje; częściej obserwowana w miastach, niż na terenach leśnych
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – połowa czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Sok spływający z ran na pniach drzew. Larwy rozwijają się w wyciekach soku
  7. Podobne. U Ceriana conopsoides pierwszy człon czułków jest uderzająco długi. Znacznie krótsze czułki ma Doros profuges
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 Przy dziupli na wierzbie

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 ♂ Przy dziupli na wierzbie

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 ♂

Sphiximorpha

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017 ♂

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015 ♀

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015 ♂

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015 ♂


avidal

Leave a Reply