Sphiximorpha subsessilis

Syrphidae – Bzygowate
Jeden z najpiękniejszych naszych bzygów. Ciało czarne. Na odwłoku żółte przepaski. Czułki długie. Skrzydła lekko zaciemnione. Przypomina żądłówkę, a jeszcze bardziej dużego wyślepka Conopidae.

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.05.2015

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz zawsze nieliczna
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, aleje; częściej obserwowana w miastach, niż na terenach leśnych
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – połowa czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Sok spływający z ran na pniach drzew. Larwy rozwijają się w wyciekach soku
  7. Podobne. U Ceriana conopsoides pierwszy człon czułków jest uderzająco długi. Znacznie krótsze czułki ma Doros profuges
Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 Przy dziupli na wierzbie

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015 Przy dziupli na wierzbie

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2015

Sphiximorpha

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Dodaj komentarz