Doros profuges

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, smukłe. Scutum żółto obrzeżone. Scutellum brązowe. Odwłok z żółtymi przepaskami. Skrzydła przyciemnione wzdłuż zewnętrznych krawędzi. Czułki krótkie. Jedna z najefektowniejszych krajowych muchówek.

Międzylesie 06.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Międzylesie 06.06.2012 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

Przemkowski Park Krajobrazowy 18.06.2022 ♂ Fot. Paweł Czechowski

Przemkowski Park Krajobrazowy 18.06.2022 ♂ Fot. Paweł Czechowski

Zielona Góra 29.06.2021 ♂ Fot. Jacek Katos

  1. Status. Bardzo rzadki, pojawiający się pojedynczo na rozproszonych stanowiskach w całym kraju (m.in. Puszcza Augustowska, Wielkopolska, Sulejowski PK, Puszcza Dulowska). Jedno z moich entomologicznych marzeń – i zaręczam, że nie tylko moich. Mimo nielicznych obserwacji nie wydaje się być zagrożony wyginięciem DD HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Leśne polany i prześwietlenia, skraje lasów, wrzosowiska, otwarte, zakrzaczone tereny, chętnie o suchej, piaszczystej glebie. Samice poszukujące miejsca do złożenia jaj często latają wolno, dość nisko (1-2 m.) nad ziemią w poszukiwaniu mrowisk gatunków żywicielskich (co nie oznacza, że są słabymi lotnikami – wręcz przeciwnie)
  3. Wymiary. Długość ciała 14-16 mm. Długość skrzydła 11.25-13.25 mm
  4. Aktywność. Od końca maja do 2 połowy lipca
  5. Lokalizacja. Lubuskie, dolnośląskie. Na terenie woj. łódzkiego wykazany z rezerwatu Jeleń koło Tomaszowa Mazowieckiego
  6. Pokarm. Nektar. Biologia larw nie jest poznana. Przypuszczalnie żywią się mszycami korzeniowymi zasiedlającymi mrowiska (obserwowany przy mrowiskach Lasius fuliginosus, ale z całą pewnością nie jest to jedyny gatunek leżący w kręgu zainteresowań samic); być może także jajami, lub poczwarkami mrówek
  7. Podobne. Sylwetką i ubarwieniem przypomina Ceriana conopsoides i Sphiximorpha subsessilis, które różnią się jednak wyraźnie odmiennym żółtym deseniem na ciele i znacznie dłuższymi czułkami
  8. Uwagi. Autorzy fantastycznych obserwacji – Jacek Katos Paweł Czechowski Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply