Chloromyia speciosa – Zielenucha połyskliwa

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Scutum metalicznie zielone, niebieskofioletowe, lub niebieskozielone. Odwłok zmiennym ubarwieniu – zwykle zielony ze złocistym połyskiem lub czerwony. Czułki czarne z brunatnym członem 3 (wierzchołkowym). Stopy oraz kolana są żółte.

Austria – Einsiedler 21.06.2021 ♂ Fot. gernotkunz

Austria – Einsiedler 21.06.2021 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Znane są historyczne rekordy z terenu Polski, ale nie zostały potwierdzone podczas wypraw terenowych. Prawdopodobnie obecnie w Polsce nie występuje
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, przydroża, przytorza, łąki, murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w butwiejącej roślinności, w kompostownikach lub w innych rozkładających się szczątkach pochodzenia roślinnego
  7. Podobne. Pospolita Chloromyia formosa ma ciemniejsze stopy, a jej odwłok nigdy nie jest czerwony. U gatunków z rodzajów Sargus i Beris oczy są nagie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply