Copestylum tympanitis – Kaktusówka równopaska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, czerwonobrązowe, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca stykają się ze sobą. Twarz żółtopomarańczowa, wyprofilowana w skierowany ku dołowi ryjek. Scutum pomarańczowe, błyszczące. Scutellum pomarańczowe, zwykle z rdzawobrunatnym wierzchołkiem. Odwłok pomarańczowy – na tylnych krawędziach tergitów 2 i 3 obecne ciemne przepaski o niemal idealnie prostych krawędziach. Wierzchołek odwłoka z ciemna plamą. Na skrzydle ciemna plamka w przedniej części pterostigmy oraz rozległa, lecz niezbyt wyraźnie zaznaczona ciemna plama wierzchołkowa.

Kostaryka – Heredia 07.02.2018 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkowa wraz z wyspami w basenie Morza Karaibskiego oraz tropikalne regiony Ameryki Południowej
  2. Biotop. Rozmaite tereny ukwiecone
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Nie znam szczegółów rozwoju larw – być może rozwijają się w kaktusach, jak większość innych larw kaktusówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu ciała zwykle nie mają ciemnych plam wierzchołkowych bądź na scutellum, bądź na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Rodzaj Copestylum - Kaktusówka


avidal

Leave a Reply