Ferdinandea fumipennis

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca niemal stykają się ze sobą. Brak ciemnej pręgo twarzowej. Scutellum żółte. Odwłok ze złocistomiodowymi plamami na drugim tergicie i z tej samej barwy szerokimi przepaskami na tergitach 2-4. Czułki całkowicie smoliście czarne – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Wierzchołki skrzydeł z rozmytym przyciemnieniem.

Francja – Solliès-Toucas 23.10.2021 ♀ Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 02.04.2020 ♂ Fot. Bernard Noguès

  1. Zasięg. Wykazywana z Portugalii, Hiszpanii, południowej Francji i Sardyni (Włochy)
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź; chętnie odwiedza kwiaty. Larwy saprofagiczne; przypuszczalnie rozwijają się w wyciekach soku na pniach drzew
  7. Podobne. W Polsce występują dwa inne gatunki z tego rodzaju (Ferdinandea cuprea i Ferdinandea ruficornis), które różnią się jaśniejszymi czułkami. Natomiast w zasięgu występowania można ją pomylić z Ferdinandea aurea, u której czułki również są jaśniejsze, czerwonawe, wierzchołki skrzydeł nieprzyciemnione, a ciemna pręga twarzowa obecna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 07.03.2021 Widać, że czułki są całkowicie czarne Fot. Bernard Noguès

Leave a Reply