Megasyrphus laxus – Magnatka turkusowa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca bardzo wąskim czołem. Scutum i scutellum miedzisto-czarne, lśniące; scutellum u niektórych osobników żółte, jaśniejsze od scutum. Na 2-m tergicie para łezkowatych plam – mogą one być żółte, turkusowe lub o barwie przejściowej. Na tergitach 2-3 przepaski w tym samym kolorze, z mniej lub bardziej wydatnym, ale zwykle głębokim wcięciem środkowym nadającym im kształt litery „B”.

Kanada – Albert 07.08.2021 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 11.08.2021 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 25.09.2014 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 02.09.2018 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Kanada i USA łącznie z Alaską
  2. Siedlisko. Lasy, polany, łąki, murawy, zarośla, ogrody, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10.2-15.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. Osobniki o żółtych przepaskach odwłokowych łatwo pomylić z Epistrophe xanthostoma (inny kształt plam na 2-im tergicie, przepaski płyciej wcięte)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Kanada – Riversidae-Albert 04.06.2020 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 20.06.2018 ♂ Fot. Denis Doucet


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply