Ornidia obesa – Błystka swojska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy bardzo duże, intensywnie zielone z purpurowymi refleksami, u samicy rozdzielone wąskim czołem, u samca stykające się ze sobą. Czoło, odwłok i tułów metalicznie żywozielone bądź niebieskofioletowe. Scutellum z płytkim zagłębieniem przedwierzchołkowym. Skrzydła z dwiema parami ciemnych plam – większych przy pterostigmie i znacznie mniejszych przed wierzchołkiem; w pozycji spoczynkowej skrzydła nie zachodzą na siebie, jak to ma miejsce w przypadku wielu innych zielonych bzygowatych (np. z rodzaju Copestylum).

Kostaryka 07.02.2018 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropiki i subtropiki Nowego Świata, oraz wybrane wyspy na Pacyfiku (w tym w Oceanii); także niektóre regiony Afryki. Na ogół pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Gatunek semisynantropijny, często spotykany w pobliżu ludzkich domostw
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-4.2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są saprofagiczne – rozwijają się w gnijących owocach, w kompostownikach, w ekskrementach, w butwiejącej roślinności…
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju bardzo trudno odróżnić na fotografiach terenowych – ich zasięg na ogół ogranicza się do Ameryki Południowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply