Palpada agrorum – Pluszówka ogrodowa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum z poprzecznymi, czarnymi pasami; pas przedni wąski, pas tylny szeroki – nie dochodzi on do przedniej krawędzi scutellum. Scutellum jednolicie pomarańczowe. Drugi tergit żółty; szaroczarna pręga centralna na 2-im tergicie jest długa i szeroka (rozszerza się ku tyłowi) – dochodzi do tylnej krawędzi tego tergitu.

Floryda – Okeechobee 22.04.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Floryda – Long Pine Key 30.11.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowowschodnie stany USA, Amerykę Środkową; a Ameryce Południowej wyraźnie rzadsza, znajdowana głównie na wybrzeżach
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Saprofagiczne larwy filtrują wodę bogatą w cząstki organiczne
  7. Podobne. U najbardziej podobnej Palpada albifrons tylny pas na scutum dochodzi do scutellum, a 3 tergit jest biały
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Palpada - Pluszówka


avidal

Leave a Reply