Palpada albifrons – Pluszówka białobrzuszka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz srebrzyście owłosiona (albifrons znaczy białoczoła). Scutum z poprzecznymi, czarnymi pasami – pas przedni wąski, pas tylny szeroki, w części środkowej dochodzi do scutellum rozdzielając jasny obszar scutum na dwie plamy. Scutellum jednolicie pomarańczowe. Drugi tergit przynajmniej w części czysto biały (bez zażółceń); szaroczarna pręga centralna na 2-im tergicie u samicy dochodzi do tylnej krawędzi tego tergitu, u samca natomiast nie.

Floryda – Park Narodowy Evergades 24.02.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

Floryda – Marathon 21.10.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher

Floryda – Long Pine Key, 30.11.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje południowowschodnie stany USA, Amerykę Środkową łącznie z wyspami na Morzu Karaibskim oraz Amerykę Południową aż po południową Brazylię. Na ogół pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Saprofagiczne larwy filtrują wodę bogatą w cząstki organiczne
  7. Podobne. U najbardziej podobnej Palpada agrorum tylny pas na scutum nie dochodzi do scutellum, a 3 tergit jest ciemniejszy, żółty. U samca pręga na 2-im tergicie nie dochodzi do tylnej krawędzi tego tergitu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Palpada - Pluszówka


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply