Philipomyia aprica

Tabanidae – Bąkowate
Ciało masywne, krępe. Oczy złożone bardzo duże, nagie, bez pasów, czerwono-brązowe z zielonym połyskiem, którego intensywność jest zależna od kąta padania promieni słonecznych – u samicy oczy rozdzielone wąskim czołem, u samca stykają się ze sobą. Tergity 2-4 pomarańczowo-brązowe do kasztanowo-brązowych z czarnymi, podłużnymi paskami po środku lub z rozległymi, czarnymi plamami odchodzącymi od przednich krawędzi tych tergitów. Trzeci człon czułków ciemnoczerwony z brązowym wierzchołkiem i relatywnie małym zębem na górnej powierzchni.

Toskania – Prato 03.07.2021 ♀ Fot. Marco Huang

Toskania – Prato 03.07.2021 ♀ Fot. Marco Huang

  1. Zasięg. Europa na południe od Karpat, Bliski Wschód, Kaukaz, środkowa Azja
  2. Siedlisko. Pastwiska, podmokłe łąki, torfowiska, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne i spadź. Samice ssą krew ssaków – głównie bydła i koni. Larwy są semizoofagami
  7. Podobne. W Europie występują dwa inne gatunki z rodzaju. U Philipomyia graeca ząb na trzecim członie czułków jest większy i zauważalnie silniej skierowany do przodu. U znacznie rzadszego Philipomyia rohdendorfi 3 człon czułków jest jednolicie ciemny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang

Tabanidae - Świat


avidal

Leave a Reply