Ptilocera continua

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Opisywana również jako Ptilocera fastuosa. Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą – u obu płci w dolnej części oczu obecne barwne smugi. Scutum ze złocistozielonym lub srebrzyście niebieskimi bądź fioletowymi smugami zachodzącymi aż na scutellum. Scutellum z czterema wyrostkami apikalnymi, zauważalnie krótszymi u samicy. Odwłok czarny z intensywnym, błękitnym połyskiem i ze srebrzystymi plamami na bokach tergitów. Czułki samicy ze śnieżnobiałymi członami wierzchołkowymi; czułki samca jednolicie czarne lub brązowe. Skrzydła silnie przyciemnione z poprzeczną, bladożółtą smugą, która jest znacznie wyraźniej zaznaczona u samca – u samicy może całkowicie zanikać.

Sri Lanka 07.02.2020 ♀ Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Tropikalne regiony Azji od Indii po Indonezję i Filipiny
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.6-11.2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Saprofagiczne larwy rozwijają się w butwiejącym drewnie
  7. Podobne. U Ptilocera quadridentata barki są intensywnie złociste. Ptilocera violacea występuje w Australii. Zasiedlające Indonezję Ptilocera smaragdina i Ptilocera amethystina różnią się detalami ubarwienia, podobnie jak kilka pozostałych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

Stratiomyidae - Świat


avidal

Leave a Reply