Spilomyia longicornis – Mierzwica jankeska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z barwnymi, purpurowo-bordowymi  smugami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Twarz żółta. Scutum czarne z żółtymi znaczeniami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku. Scutellum czarne z żółto podkreśloną tylną krawędzią. Odwłok dwubarwny – na każdym tergicie dwie żółte i dwie czarne przepaski poprzeczne – pierwsza na tergicie jest zawsze przepaska czarna. Przednie stopy ciemne, natomiast stopy środkowe i tylne żółte. Skrzydła żółto-brązowo przyciemnione wzdłuż przednich krawędzi.

Virginia – Woodbridge 06.11.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 09.10.2017 ♂ Fot. Judy Gallagher

Pennsylvania – Elk 03.09.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje wschodnie stany USA oraz południowowschodnie krańce Kanady
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami oraz ich skraje, kwietne polany przyleśne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik/listopad
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Saprofagiczne larwy rozwijają się w dziuplach drzew liściastych wypełnionych wilgotnym substratem
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply