Spilomyia maxima – Mierzwica syberyjska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z purpurowo-bordowymi smugami i plamkami, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz i czoło żółte. Scutum żółte z rozległymi, czarnymi plamami. Plueryty (boczne płytki tułowia) są żółte. Scutellum czarne z żółto obwiedzionym wierzchołkiem. Odwłok wielobarwny – 2 tergit czarny, pozostałe rudobrązowe; na wszystkich tergitach obecne intensywnie żółte przepaski o zmiennej szerokości. Uważam ten gatunek za najpiękniejszy w całym rodzaju.

Chiny – Pekin Sierpień 2022 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin Sierpień 2022 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin Sierpień 2022 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin Sierpień 2022 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Gatunek syberyjski zasiedlający Rosję aż po Sachalin i Kamczatkę (w tym jej europejską część), Białoruś, Finlandię, Mongolię i północne oraz północno-wschodnie Chiny
  2. Siedlisko. Lasy oraz sąsiadujące z nimi ukwiecone polany i łąki
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w wilgotnych dziuplach drzew
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – zwykle pozbawione są rudobrązowych akcentów odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply