Spilomyia sayi – Mierzwica kanadyjska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy czarne z żółtymi smugami i plamkami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Twarz żółta. Scutum czarne z żółtymi znaczeniami o rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku. Scutellum czarne z żółto podkreśloną tylną krawędzią. Odwłok czarny z czterema żółtymi, nieprzerwanymi przepaskami na tergitach. Przednie stopy ciemne, natomiast stopy środkowe i tylne żółte. Skrzydła żółto-brązowo przyciemnione wzdłuż przednich krawędzi.

Kanada – Albert 19.09.2021 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 19.09.2021 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 27.09.2018 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 22.08.2020 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Obejmuje Kanadę oraz północne stany USA
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy ze stary
  3. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Saprofagiczne larwy rozwijają się w dziuplach drzew liściastych wypełnionych wilgotnym substratem
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. ubarwieniem oczu i liczbą przepasek na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply