Toxomerus arcifer

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum miedzistozłote z jasną smugą centralną i z szeroką, żółtą obwódką obejmującą boki scutum i łukowatą krawędź scutellum. Odwłok charakterystycznie ubarwiony – na tergitach 2 żółte plamy układające się w literę „M”; są one łukowato wygięte, szczególnie silnie u samca.  Na pozostałych tergitach podobne plamy, lecz u samicy ulegają one rozmyciu.

Floryda – Kendall 29.04.2022 ♂ Fot. Alexis Salcedo

Floryda – Kendall 29.04.2022 ♂ Fot. Alexis Salcedo

  1. Zasięg. Obejmuje Florydę oraz Amerykę Środkową. Nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, polany, ogrody, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Nieco poniżej 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są drapieżne – polują na drobne owady o miękkim ciele, w tym na mszyce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alexis Salcedo

Rodzaj Toxomerus


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply