Toxomerus politus

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum z parą rdzawomiedzistych smug rozdzielonych jasnoszarą linią środkową. Scutellum pomarańczowobrązowe z rozjaśnionymi, żółtawymi brzegami. Odwłok z deseniem diagnostycznym dla gatunku – żółte plamy na tergitach 3 i 4 są ciemno obwiedzione, a na 5-tym tergicie widoczny jest czarny wzór w kształcie litery „T”.

Virginia – Woodbridge 28.09.2018 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 26.07.2018 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Rappahannock 15.09.2017 ♂ Fot. Judy Gallagher

Kanada – Albert 17.09.2017 ♂ Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Wykazywany ze znacznej części obu Ameryk – od południowych krańców Kanady po Chile i Argentynę. Często obserwowany
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne, łąki, ugory
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA, Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są drapieżne – polują na mszyce, czerwce, wciornastki, małe larwy i inne niewielkie, powolne owady
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher Denis Doucet

Rodzaj Toxomerus


avidal

Leave a Reply