Trichopoda plumipes – Nemezja dolotka

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Palpi (głaszczki) żółte. Scutum przed szwem tułowiowym żółte z czarnymi plamami, za szwem czarne. Scutellum zawsze żółte. Odwłok czarny z trzema parami złocisto-żółtych, w zarysie prostokątnych plam (na tergitach 3-5, przy czym plamy na tergicie 3-im mogą zanikać). Dodatkowo niewielka, również złocisto-żółta plama często obecna na samym wierzchołku odwłoka. Wierzchołek odwłoka często złociście owłosiony. Tylne golenie z długimi i sztywnymi włoskami tworzącymi strukturę przypominającą pióro – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła silnie przyciemnione na całej długości.

Virginia – Lorton 24.09.2021 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje zachodnie i południowe stany USA oraz południowozachodnie krańce Kanady
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, skraje lasów, polany, pola uprawne, ogrody, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała około 8-10 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od lipca do października, ale w niektórych regionach aktywna niemal cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami pluskwiaków – głównie z rodzin Pentatomidae i Coreidae
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Tachinidae - Świat


avidal

Leave a Reply