Arocera apta

Pentatomidae – Tarczówkowate
Głowa w przedniej części żółta. Wierzch ciała biały lub żółty z trzema rozległymi, smoliście czarnymi plamami. Plama zewnętrzna jest najmniejsza i pokrywa tylną część głowy oraz przednią część przedplecza. Plama środkowa jest przerwana po środku, zajmuje znaczną powierzchnię przedplecza oraz przednie kąty scutellum. Plama zewnętrzna jest największa, wąsko rozerwana po środku scutellum, dochodzi do przednich krawędzi pokryw. Tylne kąty białe lub żółte – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Zakrywka intensywnie czarna. Connexivum jednolicie jasnożółte. Spód odwłoka żółty, pozbawiony ciemnych plam.

Kostaryka 27.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Tropikalne regiony Ameryki Południowej
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, przydroża, łąki, murawy, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na bobowatych
  7. Podobne. U Arocera spectabilis tylne kąty przedplecza są czarne, conexivum jest dwubarwne, a na spodzie ciała pojawiają się ciemne plamki. Podobne są również Arocera placens (jaśniejsze czułki) i Arocera melanopyga (plama zewnętrzna nie jest rozerwana po środku scutellum)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Pentatomidae - Świat


avidal

Leave a Reply