Dyroderes umbraculatus – Maczek naramiennik

Pentatomidae – Tarczówkowate
Głowa, przedplecze, scutellum i pokrywy brązowe lub czerwonobrązowe. Gatunek wyróżnia się obecnością rozległych, białych, zwykle ciemno nakrapianych plam barkowych, podobnie do tych plam ubarwionymi nogami, oraz białym wierzchołkiem scutellum. Connexivum dwubarwne, naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane.

Austria 31.05.2022 Fot. gernotkunz

Austria 31.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Bałkany, Bliski Wschód, zachodnia Europa łącznie z Wyspami Brytyjskimi, cieplejsze regiony środkowej Europy, Kaukaz, region czarnomorski
  2. Biotop. Leśne polany i prześwietlenia, skraje lasów z ziołoroślami, łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od marca do lipca
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z przytulii, znacznie rzadziej z innych roślin zielnych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply