Edessa pictiventris

Pentatomidae – Tarczówkowate
Głowa uderzająco mała. Przedplecze dwubarwne – w przedniej części żółte, poza tym zielone; przednie kąty wyrpofilowane w lśniące, czarne, guzkowate wyrostki o zaokrąglonych krawędziach. Scutellum zielone z wąskim, żółtym obrzeżeniem. Pokrywy rudobrązowe z bladożółtymi, wąskimi pasami. Connexivum wąsko wystaje poza pokrywy, jest żółte z brunatnym plamkowaniem. Zakrywka silnie przyciemniona. Nogi i czułki czerwonobrązowe.

Kostaryka 23.06.2008 Fot. gernotkunz

Kostaryka 16.03.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa oraz Amazonia
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, uprawy i plantacje
  3. Wymiary. Długość ciała  – nie udało mi się ustalić wymiarów ciała. Największe gatunki z tego rodzaju dorastają do 25 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują przypuszczalnie na psiankowatych. Wysysają liście i owoce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply