Graphocephala albomaculata – Pisogłówka kardynałka

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa i przedplecze czarne lub granatowoczarne z licznymi, jasnymi, chaotycznie ułożonymi plamkami. Pokrywy szkarłatne z jasnymi plamkami o zmiennej wielkości i kształcie – poszczególne plamki często zlewają się bądź zanikają, zatem ich liczba nie jest stała.  Na pokrywach brak barwnych smug, czy pasów. Uda i golenie mniej lub bardziej ewidentnie szkarłatne.

Kostaryka 26.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała ? – powyżej 5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne – nie znalazłem gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply