Haematoloma dorsata – Przekraska sosnówka

Cercopidae – Krasankowate
Głowa i scutum czarne. Pokrywy czarne z mniej lub bardziej rozległym, czerwonym deseniem – przednie krawędzie pokryw w znacznej mierze czerwone (poza odcinkiem wierzchołkowym) nawet u ciemnych form. Nogi czarne.

Słowenia 10.05.2008 Fot. gernotkunz

Słowenia 10.05.2008 Fot. gernotkunz

Francja – Mount Ventoux 02.07.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 19.06.2010 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Zachodnia, centralna i południowa Europa
  2. Biotop. Ciepłe, bogate w roślinność zielną i trawiastą tereny otwarte oraz widne lasy sosnowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja, Niemcy, Słowenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines wysysają sosnowe szpilki, larwy żerują na korzeniach traw
  7. Podobne. Łatwo odróżnić ją od pozostałych gatunków z rodziny po czerwonych, przednich krawędziach pokryw oraz po odmiennym deseniu na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply