Libyaspis coccinelloides

Plataspididae – Pawężowate
Ciało kuliste, silnie wypukłe. Głowa czarna. Przedplecze szerokie, w przedniej części krwistoczerwone, w tylnej kremowożółte lub bladopomarańczowe. Tarczka 9scutellum) bardzo duża, przykrywająca cały odwłok, dwubarwna – kremowożółta lub bladopomarańczowa z intensywnie czerwonym obrzeżeniem. Larwy szarosrebrzyste, o kryptycznym ubarwieniu – na tle porośniętych porostami gałęzi bardzo trudne do wypatrzenia.

Madagaskar 14.04.2012 Fot. Len deBeer

  1. Liczebność. Gatunek endemiczny dla Madagaskaru
  2. Biotop. Lasy, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od września do lutego
  5. Lokalizacja. Madagaskar. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne – nie znam szczegółów. Imagines żerują gromadnie, często wspólnie z larwami
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Len deBeer

Madagaskar 19.02.2012 Fot. Len deBeer


avidal

Leave a Reply