Loxa viridis

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie podstawowe zielone. Przednie krawędzie przedplecza zauważalnie ząbkowane – ząbki są mniej więcej tak samo duże na całej długości tych krawędzi. Przednie kąty przedplecza wyprofilowane w ostre, długie wyrostki o żółtym zabarwieniu. Connexivum żółto obrzeżone. Dwa ostatnie człony czułków z żółtymi obrączkami nasadowymi.

Kostaryka 20.02.2010 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Gatunek neotropikalny zasiedlający obie Ameryki – od południowych stanów USA po Argentynę
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany, parki
  3. Wymiary. Dorasta do około 20 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślinne – jako roślinę żywicielską wymienia się mimozę białą Leucaena leucocephala
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju są bardzo podobne – w zależności od można je odróżnić po czerwonych wyrostkach przedplecza, nierównomiernym ząbkowaniu przedniej krawędzi przedplecza, czy też po ubarwieniu czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply