Lygaeus creticus – Zwiniec oleandrowiec

Lygaeidae  – Zwińcowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwone z dwoma ciemnymi, szerokimi pasami – na każdym z nich czarna plamka. Scutellum czarne. Pokrywy czerwone z dwiema parami okrągłych plam; zewnętrzna para plam na ogół nie jest połączona czarną przepaską poprzeczną. Zakrywka jednolicie ciemna – bez wyraźnej, jasnej, okrągłej plamy.

Chorwacja – Silba 21.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Bliski Wschód, środkowa Azja
  2. Biotop. Rozmaite suche tereny otwarte, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała nieco ponad 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Grecja, Turcja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne. Larwy wysysają oleandry Nerius oleander. Jako roślina żywicielska podawany jest również jarząb grecki Sorbus cretica, ale przypuszczalnie błędnie
  7. Podobne. U Lygaeus equestris i Lygaeus simulans na pokrywach widoczna jest czarna przepaska poprzeczna, a na zakrywce znajduje się biała, okrągła plamka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Barış Çerçi

Turcja 28.04.2020 Nimfa Fot. Barış Çerçi


avidal

Leave a Reply