Lygaeus simulans – Zwiniec

Lygaeidae  – Zwińcowate
Czerwono-czarny o wydłużonym ciele; na zakrywce biała okrągła plama. Czarne obramowanie oka zwykle węższe od średnicy oka. Nasada czułków rozdęta (guzek przy zewnętrznej krawędzi).

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Suche, ciepłe tereny, takie jak murawy kserotermiczne i nagrzane łąki, chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Długość ciała  11-14 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Wykazywany z południa kraju, min. z Ponidzia
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki z roślin zielnych i ich nasion
  7. Podobne. Znacznie liczniejszy Lygaeus equestris różni się detalami – krótszym owłosieniem tarczki, szerszym od średnicy oka obramowaniem oczu i węższą nasadą czułków. Jeszcze trudniejszy do odnalezienia Tropidothorax leucopterus ma inaczej umiejscowioną białą plamkę. Kolorystycznie podobieństwo wykazują Pyrrhocoris apterus i Corizus hyoscyami
  8. Rozmieszczenie
  9. Ilustracja cechy diagnostycznej

avidal

Leave a Reply