Tropidothorax leucopterus – Zwińczak fałdowany

Lygaeidae  – Zwińcowate
Głowa czarna z małą, czerwona plamką środkową przy przedniej krawędzi przedplecza. Przedplecze czerwone z parą rozległych, rozszerzonych w tylnej części czarnych smug. Scutellum czarne, zwykle z czerwonymi przednimi kątami. Pokrywy czerwone z parą czarnych plam na corium (przykrywce). Zakrywaka (membrana) czarna z białą, drobną plamką przy wewnętrznym kącie.

Zamek Spiski 06.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i lokalny, zanany z co najwyżej kilku współczesnych stanowisk. Gatunek południowoeuropejski. W Polsce wyłącznie na południu kraju (stan na rok 2020)
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny otwarte z roślinami żywicielskimi, w tym murawy kserotermiczne i skraje lasów; termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Słowacja
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z roślin z rodziny trojeściowatych; w Polsce zaobserwowano żerowanie również na macierzankach
  7. Podobne. W Polsce najbardziej podobny jest Spilostethus saxatilis, u którego brak białej plamki na zakrywce; różni się też innymi detalami ubarwienia. U gatunków z rodzaju Lygaeus brak czarnych pasów na przedpleczu, a po środku zakrywki obecna jest dodatkowa biała plama. Kolorystycznie podobieństwo wykazują Pyrrhocoris apterus i Corizus hyoscyami
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. Rozmieszczenie

Zamek Spiski 06.08.2011 Zwińczak wykazuje tendencje do grupowania się na roślinie żywicielskiej, zwłaszcza późnym latem Fot. Alek Brzozowskiavidal

Leave a Reply